بتونه در نقاشی ساختمان

بتونه برای استفاده در نقاشی ساختمان برروی دیوار به دو صورت میباشد ۱-بتونه پلاستیک(در قسمت مربوط به آموزش رنگ پلاستیک آموزش داده شد)۲- بتونه روغنی که درست کردن آن به مراتب سخت تر از قبلی میباشد واگر نتونستین درست کنین میتونین از رنگ فروشی که بصورت قوطی های یک کیلویی موجود میباشد تهیه کنین(کیفیت چندان خوبی ندارند)

–بتونه را معمولا در استانبولی(تشت)یا اگر زیاد نیاز نباشد بر روی تخته یا شی صافی به مساحت حداقل ۷۰*۷۰درست میکنن(معمولا برای نقاشی ساختمان یک واحد نیازی به تشت نیست)

روش اول:درست کردن بر روی تخته(تخته بتونه)

۱-ابتدا مل(گل بتونه)را روی تخته بریزین(سعی کنین اول از مقدار خیلی کم(یک کیلو)شروع کنین.

۲-لای مل را با استفاده از کاردک باز کنین

۳-کمی رنگ؛به اندازه خیلی کم تینر وبه اندازه تینر آب بریزین(آب جز جدایی ناپذیر بتونه میباشد

۴-تا بعدسعی میکنم زودتر تموم کنمقیمت نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان تک با ۲۰سالتجربه وسابقه کاری برای اجراء در تمام زمینه های نقاشی ساختمان در خدمت شما میباشد

قیمت های نقاشی ساختمان به چندصورت میباشدیعنی بستگی به توافق طرفین دارد نقاشی ساختمان – نقاشی منزل – قیمتنقاشی ساختمان , نقاشی ساختمان در تهران و کرج

در نقاشی ساختمان همچون کارهای دیگر حداقل وحد اکثرو  ن – نقاشی منزل –قیمت نقاشی ساختمان , نقاش ساختمان در تهران و کرج درجه بندی در نظر گرفته میشودبرای مثال

قیمت نقاشی رنگ روغنی متری  ۵۰۰۰ الی۷۰۰۰  تومان وقیمت نقاسی ساختمان رنگ پلاستیک از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰

میباشد فاصله بین قیمت هابستکی  – نقاشی منزل – قیمت نقاشی ساختمان , نقاش ساختمان در تهران و کرج بهشرایط سطوح کارو درجه۱-۲-۳ کار دارد

قیمت ها بر اساس قیمت گذاری – نقاشی منزل – قیمت نقاشی ساختمان , نقاش ساختمان در تهران و کرج اتحادیه وصنفنقاشان میباشد و در صورت نیاز میتوانید لیست قیمت اتحادیه را

در بازدیدمشاهده فرمائید  –نقاشی منزل – قیمت نقاشی ساختمان , نقاش ساختمان در تهران و کرج

نقاشی وتزئینات ساختمانی جهان دکور باداشتن شماره ثبت دراداره ثبت شركت ها و ۲۰سال سابقه فعالیت در زمینه نقاشی و تزئینات با بهترین كیفیت و با نازلترین قیمت كهبا توجه به نزدیک شدن عید ۱۰درصدتخفیف شامل نقاشی ساختمان می شود در خدمت مشتری میباشد، در تمام زمینه های نقاشی ساختمان و تمام مكان های دولتی سفارش می پذیرد و درتمام زمینه رنگها از جمله : مولتی كالر و بلكا با مناسب ترین قیمت، آكرولیك بدونبو سریع و قابل شستشو روغنی: مات و نیمه مات و براق پلاستیك: پوششی عالی بااستفاده از بهترین رنگهای موجود در بازار و با آنچه شما ترجیح می دهید با كمترینقیمت كه البته تمام قیمت ها توافقی می باشد كه با بودجه مشتری هماهنگ باشد در خدمتشماست